Powitanie

Witamy na stronie Zespo?u Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ?w. Józefa Patrona Rzemie?lników w Chojnicach.
W naszym Zespole mamy nast?puj?ce szko?y: Zasadnicza Szko?a Zawodowa nr 2 oraz Zasadnicza Szko?a Zawodowa Specjalna
Chojnice ul. Angowicka 45
telefon: (052) 397-24-71
telefon/Fax: (052) 397-34-75
zsp2@chojnice.pl

Spotkanie op?atkowe

 

Grudzie? 2015

 

30 listopada – Andrzejki

Gry i zabawy andrzejkowe, konkurs – „S?odka galaretka”,  wszystko o andrzejkach (historia i patron) – prezentacje i gazetki, s?odki pocz?stunek od sponsora (dr Oetker), gazetka z produktami  i informacje o firmie

1 grudnia – ?wiatowy Dzie? Walki z AiDS

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS, pogadanki profilaktyczne w klasach, konkurs na plakat profilaktyczny, prezentacja ksi??ek i informatorów nt.  AiDS i HIV

8 grudnia – turniej  miko?ajkowy w tenisa sto?owego dla uczniów

8 grudnia – Miko?ajki

?wi?ta tu? tu? –?wi?teczne teledyski, konkurs miko?ajkowy z nagrodami, pieczenie ciasta i ciastek, wizyta SU i miko?aja w Hospicjum i CHCK, przekazanie korków do Czasu Chojnic, listy do ?w. Miko?aja

Do 16 grudnia – konkurs na szopk? i stroik Bo?onarodzeniowy

16 grudnia    – zebrania z rodzicami godz. 16.00

– Jase?ka – godz.17.00 dla spo?eczno?ci szko?y i  mieszka?ców SMO nr 9

22 grudnia – ?wi?teczny turniej w kr?gle dla uczniów

30 grudnia – noworoczny turniej w kr?gle dla kadry

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
287,069 Unikalnych wizyt