ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2016/201717 maja 2017

zebranie rodziców (informacja o ocenach  niedostatecznych)

9 czerwca 2017

ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

14 czerwca 2017

zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja  roczna godz. 15:10

20 czerwca 2017

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie godz. 10:00 i 12:00

23 czerwca 2017

zakończenie roku szkolnego

Klasy I- 8:30

Klasy II – 9:15

Klasy III-10:00

26 czerwca 2017

zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2016/2017

UWAGA: po uroczystym zakończeniu roku szkolnego będą wykonywane zdjęcia klasowe