Kalendarz klasyfikacji   rocznej 2019/2020

19.05.2020 r. poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych;

05.06.2020 r. poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach;

12.06.2020 r. wioski o przeprowadzenie sprawdzianu w celu podwyższenia oceny przewidywanej;

19.06.2020 r. wystawienie ocen rocznych;

22.06.2020 r. zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna;

23.06.2020 r. egzaminy klasyfikacyjne;

25.06.2020 r. zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego.

Ostatni tydzień ferii letnich – egzaminy poprawkowe 26-27.08.2020 r.