Szkolny zestaw podręczników dla zsz - podręczniki dostępne w bibliotece szkoły

j. polski- 584/1/2012/2015- „Zrozumieć świat” Nowa Era

matematyka- 543/2012/2015 „Matematyka w zsz” A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś- Walczak

j. angielski- 297/1/2010- P. Radley, D. Simons, M. Wieruszewska „New Horizons 1” OXFORD

j. niemiecki- 651/1/2013/2015, „Genau 1” C. Tkadkeckova, P. Tlusty, Lektorklett

651/2/2014, „Genau 1” C. Tkadkeckova, P. Tlusty, Lektorklett

religia-„Drogi świadków Chrystusa”  AZ-5-01/1- ZSZ

etyka- P. Kołodziński, J. Kapiszewski – Etyka- Operon

historia-„Poznać przeszłość. Wiek XX” Nowa Era, 525/2012

edukacja dla bezpieczeństwa-441/2012 M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal. Z. smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa, Operon

wiedza o społeczeństwie-505/2012 W centrum uwagi- Nowa Era

geografia-355/2011/2015, M. Wójcik, B. Lenartowicz, Czas na geografię, Nowa Era

biologia-436/2012- B. Jakubik, R. Szymańska biologia- Operon

fizyka-621/2012, Grzegorz Kornaś, Fizyka, Operon

chemia-448/2012/2015, Joanna Meszko, Chemia, Operon

podstawy przedsiębiorczości-483/2012  J. Korba, Z. Smutek Podstawy przedsiębiorczości”

42/2012- „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J. Musiałkiewicz

Wychowanie do życia w rodzinie- DKW – 4015 –22 / 01 , T. Król, M. Ryś - Wędrując ku dorosłości, Rubikon

Kucharz:

Anna Kmiołek „Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych”WSiP

Anna Kmiołek Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1 WSiP

Marzanna Zienkiewicz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Wyposażenie zakładów gastronomicznych. Część 3 WSiP

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I WSiP

Małgorzata Konarzewska

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Gastronomia. Tom II. Część 1WSiP

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska Działalność gospodarcza w gastronomii. Gastronomia. Podręcznik do nauki zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Tom III WSiP

M. Konarzewska, E. H. Lada, B. Zielonka, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, REA- 20/2004

M. Konarzewska, B. Zielonka, M. Konarzewska- Sokołowska, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 1, REA, 46/03

M. Konarzewska, B. Zielonka, M. Konarzewska- Sokołowska, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 2, REA, 11/2004

Sporządzanie potraw i napojów cz. 1,2,3, WSiP

J. angielski zawodowy w gastronimii, New Horizons 3 OXFORD, WSiP

Operator obrabiarek skrawających

Janusz Figurski, Stanisław Popis Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki Kwalifikacja M.19.1-WSiP

Mechanik pojazdów samochodowych- 68/2015, 61/2015, 5/2016:

„Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp.”Nowa Era

Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 1)- Nowa Era

Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 2)- Nowa Era

Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.18 część 1)- Nowa Era

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (Kwalifikacja M.18 część 2- Nowa Era

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych- Nowa Era

Język obcy w branży samochodowej: „Deuttsch fur Profis: branża mechaniczna”, J. Kucharczyk, M. Rolbiecka, Lektorklett

Elektromechanik pojazdów samochodowych- 68/2015, 61/2015, 5/2016:

„Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp.”-Nowa Era

Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 1)- Nowa Era

Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.12 część 2)- Nowa Era

Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. (Kwalifikacja M.18 część 1)- Nowa Era

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (Kwalifikacja M.18 część 2- Nowa Era

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych- Nowa Era

Fryzjer-514[01]/ZSZ/MENiS/2004.06.03 Kwalifikacja A.19

„Nowoczesne fryzjerstwo- chemia, technologie, techniki”, nr dopuszczenia 07/2005

„Nowoczesna stylizacja- kolor, forma, styl”- rok dopuszczenia 2011

„Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer”-nr dopuszczenia 23/02

Zeszyt ćwiczeń „Technologia fryzjerstwa/Stylizacja” nr dopuszczenia 01/2004,07/2005

Zeszyt ćwiczeń „Chemia preparatów fryzjerskich i ich działanie na włosy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer”, nr dopuszczenia 07/2005, 23/02

Sprzedawca –

„Organizacja i techniki sprzedaży” E. Strzyżewska, I. Wielgosik, 59/2013

„Obsługa klientów”- I. Wielgosik, 52/2013

„Przedsiębiorca w handlu”- I. Wielgosik, 51/2013

Rzeźnik- wędliniarz

A.Olszewska ,Technologia przetwórstwa mięsa

Pluspunkte Benef: Deutsch an Arbeisplatz. Branża gastronomiczno- hotelarska, Nowa era

j. niemiecki zawodowy w gastronomii, WSiP

 

Szkolny zestaw podręczników dla technikum-podręczniki dostępne w bibliotece szkoły

j. polski- 425/1/2012/2015 „Ponad słowami” Małgorzata Chmiel Eliza Kostrzewa,  Nowa Era

matematyka- 596/1/2012/2016 „Matematyka w otaczającym nas świecie”, Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Halina Nahorska, Podkowa

j. angielski- 733/1/2015- Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska „Oxford Solutions Elementary” OXFORD (p. podstawowy)

7333/2/2015 Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska „Oxford Solutions Pre- intermediate”- OXFORD (p. rozszerzony)

j. niemiecki- 651/2/2014, „Genau 2” C. Tkadkeckova, P. Tlusty, Lektorklett (p. podstawowy)

717/2/2014/2015, „Exakt fur dich 1”, Giorgio Motta, Lektorklett (kontynuacja)

j. niemiecki zawodowy: mechanik- „Deutsch fur Profis: branża mechaniczna”, Jarosław Kucharczyk, Monika Rolbiecka, Lektorklett

j. niemiecki zawodowy: stolarz- „Deutsch fur Profis: branża budowlana”, Jarosław Kucharczyk, Monika Rolbiecka, Lektorklett

„Mit Beruf auf Deutsch: profil budowlany”, Barbara Kujawa, Nowa Era

religia-„Drogi świadków Chrystusa”  AZ-5-01/1- ZSZ

etyka- P. Kołodziński, J. Kapiszewski – Etyka- Operon

historia-„Poznać przeszłość. Wiek XX” Nowa Era, 525/2012

edukacja dla bezpieczeństwa-441/2012 M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal. Z. smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa, Operon

wiedza o społeczeństwie-505/2012 W centrum uwagi- Nowa Era

geografia-355/2011/2015, M. Wójcik, B. Lenartowicz, Czas na geografię, Nowa Era

biologia-436/2012- B. Jakubik, R. Szymańska biologia- Operon

fizyka-621/2012, Grzegorz Kornaś, Fizyka, Operon

chemia-448/2012/2015, Joanna Meszko, Chemia, Operon

podstawy przedsiębiorczości-483/2012  J. Korba, Z. Smutek Podstawy przedsiębiorczości”

42/2012- „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J. Musiałkiewicz

Wychowanie do życia w rodzinie- DKW – 4015 –22 / 01 , T. Król, M. Ryś - Wędrując ku dorosłości, Rubikon

Wykaz podręczników dla Technika Pojazdów Samochodowych- Wydawnictwo WSiP

Kwalifikacja M.12

1 Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych   -Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

2 Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

-Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczore

3 Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych -Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Kwalifikacja M.18

1 Diagnostyka pojazdów samochodowych

-Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński

2 Naprawa pojazdów samochodowych

-Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

 

Kwalifikacja  M.42

1 Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

-Stanisław Kowalczyk

2 Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

-Stanisław Kowalczyk

Efekty wspólne dla branży samochodowej

1 Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

-Figurski Janusz, Popis Stanisław

2 Podstawy konstrukcji maszyn

-Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski

3 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

-Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

4 Silniki pojazdów samochodowych

-Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

5 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

-Stanisław Kowalczyk

6 BHP w branży samochodowej

-Sławomir Kudzia

7 Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

-Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

8 Pracownia mechatroniki samochodowej. -Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

9 Pracownia diagnostyki samochodowej- Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński